Byggebranchen bør indgå i udvalg om regulering af elsektoren

FRI, TEKNIQ, DANSKE ARK og Dansk Byggeri har erfaret at regeringen nedsætter et udvalg om regulering af elsektoren. Derfor har foreningerne i fællesskab sendt Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard en opfordring om at byggebranchen bør være repræsenteret i udvalget.

Eftersom fokus i energispareindsatsen bl.a. vil være på energiforbruget i bygninger og sikring af konkurrence på lige vilkår mellem energiselskaberne og øvrige virksomheder, er det oplagt at byggebranchen skal være repræsenteret i udvalget.

Læs brevet til ministeren.

Skriver grøn baggrund

Kategoriseret under: