Sikkerhed og kvalitet i byggeriet

FRI har i ”Handlingsplan for forbedring af sikkerhed og kvalitet i byggeriet” identificeret 13 områder, som det set fra en rådgiversynsvinkel, er nødvendigt at sætte fokus på, for at forbedre byggeriets sikkerhed og kvalitet.

Udfordringen
De seneste år har vi i Danmark været vidne til en række ulykker i nyt byggeri: Tagkollapsene på Siemens Arena i Ballerup og et skolebiblioteket i Allerød er eksempler på dette. Københavns Kommune har tillige fremlagt en længere liste med byggerier hvor de anser sikkerheden for problematisk og endelig er det i rapporten "Svigt i Byggeriet" blevet påpeget, at der er svigt i byggeriet i Danmark for 12-14 mia. kr. årligt.

at mure 295*157

FRI's holdning
FRI har i "Handlingsplan for forbedring af sikkerhed og kvalitet i byggeriet" identificeret 13 områder, som det set fra en rådgiversynsvinkel, er nødvendigt at sætte fokus på, for at forbedre byggeriets sikkerhed og kvalitet.

          
Konkret drejer det sig om at adressere de følgende områder:

 • Klarere grænseflader mellem rådgivere og andre projekterende
 • Klarere grænseflader mellem byggeriets øvrige aktører
 • Bedre sammenhæng mellem planlægning, projektering, tidsplan og byggeproces
 • Bedre håndtering af projektændringer
 • Uafhængig ekstern kvalitetskontrol ved byggeri, hvortil samfundet stiller særlige krav
 • Fagtilsyn i byggefasen fra de projekterende
 • Brug af informationsteknologi i byggebranchen
 • Myndighedernes byggesagsbehandling
 • Bedre organisering og kvalitet af byggelovgivning
 • Anvisninger for statiske beregninger
 • Revision af anerkendelsesordningen for statikere
 • Skærpelse af krav til certificeringsordninger
 • Styrkelse af uddannelser og forskning på byggeområdet.

     
FRI's handlingsplan for forbedring af sikkerhed og kvalitet i byggeriet (22 sider)

  

Kategoriseret under: