Statikeranerkendelsesordningen

I takt med at der stilles stadigt større krav til brugen af anerkendte statikere, og i takt med at behovet for anerkendte statikere fortsat øges, bør anerkendelsesordningen for statikere revideres på en række centrale områder.

Udfordringen
Der har de senere år været fokus på Statikeranerkendelsesordningen, herunder om ordningen lever op til de krav, der stilles i dag, og om profilen af de anerkendte statikere skal justeres, samt om der skal ske en ændring af de betingelser der skal være opfyldt for at erhverve titlen. Disse forhold skal ses i relation til dels hvorledes ordningen bruges i praksis, og dels de nye regler vedr. tredjepartskontrol, der nu er indeholdt i bygningsreglementet.

FRI's holdning
I takt med at der stilles stadigt større krav til brugen af anerkendte statikere, og i takt med at behovet for anerkendte

statikere fortsat øges, bør anerkendelsesordningen for statikere revideres på en række centrale områder. Herunder hvilke krav der skal stilles til de som erhverver titlen, hvordan titlen kan erhverves og hvor ordningens fremtidige placering skal ligge.

 

FRI's handlingsplan for forbedring af sikkerhed og kvalitet i byggeriet (22 sider)

Oplæg vedrørende ny statikeranerkendelsesordningen (27 sider)

Kategoriseret under: