Høringssvar

Høringssvar: Byggeloven om §60 selskaber og tekniske specifikationer

11. januar 2018

FRI har sammen med en række andre af byggeriets parter afleveret en fælles kommentar om kommunernes mulighed for at uddelegere myndighedsopgaver i forbindelse med brand til §60 selskaberne. FRI har desuden udarbejdet sit eget h...

Høringssvar: Eksempelsamling, brand, industri- og lagerbygninger

21. juni 2016

FRI's brandnetværk har afleveret et 50-siders langt høringssvar til Trafik- og Byggestyrelsens udkast om brandsikring af industri- og lagerbygninger.

Høringssvar: Radikale ændringer på el-installationer og elektrisk materiel

13. januar 2016

Sikkerhedsstyrelsen varsler store ændringer på el-installationsområdet med overgang til europæiske standarder.

Høringssvar: Byggesagsbehandling, brand og byggeskadeforsikring

25. november 2015

FRI har afleveret høringssvar og er grundlæggende positiv over for at privatisere byggesagsbehandlingen. Høringssvaret udtrykker dog også en række bekymringer, og FRI opfordrer til, at vi gerne vil være med til at udforme den n...

Høringssvar: Bekendtgørelse om brandsyn

03. september 2015

FRI har indsendt høringssvar til Beredskabsstyrelsen vedr. udkast til bekendtgørelse om brandsyn.

Høringssvar: Nøgletallenes afskaffelse

11. juni 2015

FRI har sammen med DI Byg afleveret høringssvar på forslaget om afskaffelse af kravet om nøgletal.

Høringssvar: Bygningsreglement 2015

20. marts 2015

Kravene til energiforbruget i bygninger skærpes i det nye bygningsreglement. Det og andre ændringer har FRI afleveret et omfattende høringssvar på. Generelt er der tilfredshed med ændringerne, men der er bestemt også tidsler, s...

Høringssvar: Ny elsikkerhedslov

27. november 2014

Sikkerhedsstyrelsen har sendt et forslag til en ny elsikkerhedslov i høring. Forslaget består bl.a. i, at man i højere grad vil henvise til europæiske standarder. Læs FRI´s høringssvar.

Høringssvar: Eksempelsamling - brandsikring af høje bygninger

24. november 2014

Energistyrelsen har udarbejdet et udkast til et nyt afsnit til den eksisterende eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Høringssvar: Totaløkonomisk rentable energiforbedringer

28. august 2014

FRI er i høringssvaret positive over for formålet om at give bedre muligheder for, at boligudlejere energirenoverer, men er bekymret for, at der ikke anvises en konkret metode til beregning af energibesparelsen.