Høringssvar

Høringssvar: BR18 - tre brand-vejledninger

21. juni 2018

Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt tre forslag til præaccepterede løsninger for undervisningsbygninger, kontor og forsamlingslokaler/butikker i brandklasse 2. FRI har indsendt 90 siders høringssvar.

Høringssvar: Byggeloven om §60 selskaber og tekniske specifikationer

11. januar 2018

FRI har sammen med en række andre af byggeriets parter afleveret en fælles kommentar om kommunernes mulighed for at uddelegere myndighedsopgaver i forbindelse med brand til §60 selskaberne. FRI har desuden udarbejdet sit eget h...

GTS-strategi 2010 - 2012 og FRI's holdning

13. oktober 2010

Ved høring af strategi 2010 - 2012 for Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) har FRI afgivet høringssvar, der fokuserer på udviklings- og projektsamarbejde og på at modvirke urimelige konkurrenceforhold.