Høringssvar: Ændring af vinterbekendtgørelsen - forsøgsordningen

Høringen foreslog at gøre forsøgsordningen permanent. FRI tilkendegiver at både fast pris, pris efter forbrug og en hybrid mellem disse er relevante værktøjer til afregning af vinterforanstaltninger.

Vinterbekendtgørelsens §4, hvor bygherre i større byggerier kan aftale en fast pris med entreprenører, har siden 2006 været en forsøgsordning.

EBST har foretaget en evaluering af ordningen og resultaterne bekræftede en række af forventningerne. (Se faktaarket for at få flere oplysninger evalueringen og resultaterne)

På den baggrund foreslog EBST at gøre forsøgsordningen permanent.

Høringsmateriale:

Høringsbrev

Høringsudkast

Udkast til ny vejledning

Høringssvar:

FRI anbefaler i sit høringssvar, at der udover de to modeller med "fast pris" og "efter forbrug" også etableres en tredje model til afregning af vinterforanstaltninger. Denne skulle være en hybrid og bestå af en fast pris på de vinterforebyggende tiltag og afregning efter forbrug på fx snerydning. Formålet er at fordele "vinterrisikoen" mere retfærdigt.

FRI opfordrer derudover også til at bekendtgørelsen bliver udvidet fra vinterforanstaltninger til vejrligsforanstaltninger, så der ikke indbygges fugt etc. og dermed giver et sundere byggeri.

Læs hele svaret

Isflager

Kategoriseret under: