Høringssvar: Ændringer i bygningsreglementet (BR10)

FRI's høringssvar kommenterer især på de forslag, der er kommet til brandbestemmelser for høje bygninger. En gruppe af brandtekniske eksperter har forholdt sig til uhensigtsmæssigheder og modsigelser i kravene.

Ændringerne omhandler bl.a. regelforenklinger ifm. krav om byggesagsbehandling ved etage- og erhvervsbyggeri og transportable konstruktioner på byggepladser.

Forslaget omhandler også: brandbestemmelser i høje bygninger og forskellige energikrav (elevatorer, bevaringsværdige bygninger og større forbrugsposter).

Derudover er der foretaget en række præciseringer og korrekturrettelser.

Læs høringsmateriale

FRI's høringssvar kommenterer især på de forslag, der er kommet til brandbestemmelser for høje bygninger. En gruppe af brandtekniske eksperter har forholdt sig til uhensigtsmæssigheder og modsigelser i kravene.

Læs høringssvaret

Spiralbog, rød 295*150

Kategoriseret under: