Høringssvar: BedreBolig-rådgiveren vejledning

FRI giver gedigne klø til høringsforslaget af BedreBolig-vejledningen, en ordning der er afsat 45 mio. kr. til, så private boligejere vil energirenovere.

FRI's kritik går bl.a. på:

At ordningen ikke gør det let for boligejeren og heller ikke giver større forbrugerbeskyttelse.

Ordningen lover også bedre indeklima, men sikrer ikke at det leveres.

Der er et mismatch mellem forventninger til det, ordningen vil kunne levere, og de krav der stilles til BedreBolig-rådgivernes uddannelse, viden og kompetencer.

Ordningen minder påfaldende meget om energimærkningsordningen, men er ikke sammentænkt med denne, hvilket betyder dobbelt omkostning for en række boligejere.

Udkastet til vejledningen og værktøjer viser en stor og omfattende proces, og FRI tvivler på om boligejerne kan/vil betale for det?

Energistyrelsen har derudover taget udgangspunkt i, at BedreBolig-rådgivere kan rådgive om alting, altså at VVS'eren kan rådgive om nyt tag eller arkitekten om en ny cirkulationspumpe. Hvilket er urealistisk i praksis.

Læs høringssvaret

Måler blueprint, up-close 295*150

Kategoriseret under: