Aabent Ringbind

Høringssvar: Bekendtgørelse om brandsyn

FRI har indsendt høringssvar til Beredskabsstyrelsen vedr. udkast til bekendtgørelse om brandsyn.

FRI finder det overordnet set positivt, at kravene om brandsyn fastlægges i forhold til risikovurderinger.

Høringssvaret foreslår nogle konkrete ændringer af terminer, og desuden at kategorierne følger bygningsreglementets anvendelseskategorier.

Læs høringssvaret

Kategoriseret under: