Høringssvar: BR10 – byggesagsbehandling og parkering

FRI og DANSKE ARK's fælles høringssvar er i udgangspunktet enige i forslaget om, at byggesagsbehandlingen skal betales ud fra den tid, der bruges. Men påpeger det problematiske i, at bygherren ikke på forhånd kender omkostningen og ikke kan anke.

Energistyrelsen har sendt BR10 i høring. Ændringerne omhandler bl.a. indførelse af mål for kommunernes sagsbehandlingstid for byggesager og opkrævning af byggesagsgebyrer baseret på tidsforbrug.

Desuden har SBi og DMI opdateret DRY-året, som bygningsreglementets energiberegninger udføres på baggrund af.

Se høringsmaterialet via Høringsportalen.

Høringssvar:

FRI har afgivet fælles høringssvar med DANSKE ARK. Lovforslaget foreslår bl.a., at myndighedsbehandlingen af byggesager fremover skal betales pr. time, kommunen bruger på godkendelsen.

Organisationerne er i udgangspunktet enige i, at man skal betale for den service, man får, men påpeger, at det er problematisk, at man som bygherre ikke har noget overblik over prisen for myndighedsbehandlingen på forhånd, og at der ikke er mulighed for at anke omkostningen.

Læs høringssvaret

Contracts, file, calc 295*150

Kategoriseret under: