Byggeplads ,-silhuet

Høringssvar: BR15 - funktionsafprøvninger med videre

FRI har indsendt høringssvar til forslag til ændringer af Bygningsreglementet. Ændringerne skal træde i kraft pr. 1. juli 2017 og omhandler en lang række emner, hvoraf nogle af de væsentligste omhandler funtionsafprøvninger og krav om performancetest.

Der bliver fra 1. juli stillet krav til en række funktionsafprøvninger af tekniske anlæg. I sit høringssvar er FRI tilfreds med kravet, men vejledningen til, hvordan man vil kræve disse gennemført og dokumenteret, er ikke tilgængelig før meget tæt på ikrafttrædelsen. Dette er ikke tilfredsstillende, da allerede projekterede bygninger vil risikere at skulle omprojekteres med risiko for øgede omkostninger til bygherre og risiko for fejl. 

Læs FRIs høringssvar her

Kategoriseret under: