Mand ved container

Høringssvar BR2010

På baggrund af medlemskredsens input har FRI indsendt høringssvar. Der fokuseres særligt på indeklima og energiforbrug i bygninger samt nye lavenergirammer.

Forslaget til det nye bygningsreglement er sendt i høring.

De væsentligste ændringer sker på energiområdet, hvor der bl.a. vil være stramninger for at målene i regerings strategi for energireduktion kan nås.

Læs høringsmateriale på høringsportalen

Høringssvar:

På baggrund af gode input fra medlemskredsen, har FRI udarbejdet høringssvar til det nye bygningsreglement: BR10. Høringssvaret fokuserer særligt på indeklima og energiforbrug i bygninger samt de nye lavenergirammer.

Læs hele svaret