Høringssvar: Bygningsklasse 2020

FRI har med mange gode input fra medlemmerne udarbejdet høringssvar til Erhvervs- & Byggestyrelsens udkast til Bygningsklasse 2020. Der er håndteret overordnede emner under generelle forhold og mange detailemner under de enkelte punkter til en BR-tekst.

Baggrund:

Energiforbruget i bygninger skal ned med 75 % i 2020. For at nå det mål indføres nu bygningsklasse 2020 i Bygningsreglementet.

Målet er planlagt opnået gennem bedre klimaskærm og komponenter samt mulighed for indregning af lokal produceret VE. Der følger også krav til indeklima.

Høringsmateriale:

Høringssvar:

FRI har med mange gode input fra medlemmerne udarbejdet høringssvar til Erhvervs- & Byggestyrelsens udkast til Bygningsklasse 2020. Der er håndteret overordnede emner under generelle forhold og mange detailemner under de enkelte punkter til en BR-tekst.

Høringssvaret

Red wooden house 295*150