Papirstak

Høringssvar: Bygningsreglement 2015

Kravene til energiforbruget i bygninger skærpes i det nye bygningsreglement. Det og andre ændringer har FRI afleveret et omfattende høringssvar på. Generelt er der tilfredshed med ændringerne, men der er bestemt også tidsler, som, hvis ikke de bliver håndteret, kommer til at forfølge de projekterende i årene fremover.

Forslaget til det nye bygningsreglement har mange af de forventede ændringer bl.a., at Lavenergiklasse 2015 bliver standard for nyt byggeri, og at man indfører to frivillige ”renoveringsklasser”.

Der er generelt meget fokus på energi i ændringerne, og der stilles krav til langt mere VE og indførelse af eco-designkrav til en række installationer. En overraskelse er dog, at kravene til vinduers overfladetemperatur er fjernet.

BR15 (høringsudgave marts 2015)

BR15 med ændringsmarkeringer (høringsudgave marts 2015)

Høringsbrev

FRI's høringssvar

FRI’s høringssvar er overordnet positivt overfor ændringerne i den foreslåede BR15. På det generelle plan har FRI kommenteret, at vi støtter funktionskrav, efterlyser at det i vejledningsteksterne bliver gjort helt klart, at der er tale om vejledning og ikke krav – og så finder vi det uacceptabelt, at rådgivere skal forholde sig til, hvornår vinduesrammers overfladetemperatur giver et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima.

FRI har mange specifikke kommentarer, der handler om både energi, brand, tele og i det hele taget afklaringer af, hvordan forskellige krav fortolkes. Vi er sikre på, at de mange specifikke kommentarer vil føre til bedre afklaring af reglerne for byggeriet i Danmark.

Vi har i FRI været tæt involveret i Energistyrelsens proces hen mod præsentationen af forslaget. Nogle af de emner, som vi her fik indflydelse på, var kravene om overtemperatur i boliger, som nu er ændret, så de giver mening. Vi har også været med til at få defineret, om curtainwalls skal regnes som ydervægge eller vinduer. Sekretariatet takker FRI’s medlemmer for de gode input og det store arbejde, I har lagt i, at vi som rådgivere kan få klarere vilkår at arbejde under.

Læs FRI's høringssvar

Læs BR15 notat om trækrisiko

Kategoriseret under: