Høringssvar: Cuneco informationsniveauer

FRI er i sit høringssvar meget positive over tankerne bag informationsniveauerne og de muligheder, det giver for faktisk at beskrive, hvad der skal leveres. FRI opfordrer dog til en dialog om at synliggøre synergien med FRI's ydelsesbeskrivelser.

Cuneco holder åbent høringsseminar om den nyudviklede metode for informationsniveauer, som giver mulighed for at skabe klare aftaler om udveksling af informationer ifm. byggeriets leverancer.

Informationsniveaumetoden hjælper til at specificere, hvilke egenskabsdata der fx skal foreligge for et vindue, der indgår i en rådgivende ingeniørs klima- og energiberegninger, på forskellige stadier i processen alt efter nøjagtigheden af beregningerne.

Hent høringsrapport

Høringssvar:

FRI er i sit høringssvar meget positive over tankerne bag informationsniveauerne og de muligheder, det giver for faktisk at beskrive, hvad der skal leveres. FRI opfordrer dog til en dialog om at synliggøre synergien med FRI's ydelsesbeskrivelser.

Læs høringssvar

Blue man, laptop 295*150