Arbejdere konstruktion

Høringssvar: Eksempelsamling, brand, industri- og lagerbygninger

FRI's brandnetværk har afleveret et 50-siders langt høringssvar til Trafik- og Byggestyrelsens udkast om brandsikring af industri- og lagerbygninger.

De nye eksempler angiver, hvordan man kan vælge at brandsikre de industri- og lagerbygninger i én etage, der fremadrettet alene skal reguleres i bygningsreglementet.

Se høringsmateriale på Høringsportalen.

FRI's høringssvar knytter sig til eksempelsamlingen for industri og lagerbygninger, som pr 1. juli overflyttes til BR. Høringssvaret peger på, at der tale om et komplekst regelsæt, hvor både overflytningen fra Beredskabsloven og overgangen til funktionskrav gør opgaven endnu mere kompleks. Det er FRI’s holdning, at der stadig er lang vej til målet. 

Læs FRI's høringssvar her

Kategoriseret under: