Bog ,-briller

Høringssvar: Eksempelsamling - brandsikring af høje bygninger

Energistyrelsen har udarbejdet et udkast til et nyt afsnit til den eksisterende eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Det nye afsnit anviser, hvordan bygninger med gulv i øverste etage mellem 22 og 45 meter kan brandsikres, så de opfylder bygningsreglementets brandkrav.

Eksempelsamlingen angiver i dag ikke eksempler på, hvordan bygningsreglementets funktionskrav kan opfyldes for denne type bygninger.

Energistyrelsens udkast til det nye afsnit til eksempelsamlingen er baseret på principperne i den europæiske standard DS/EN 81-72.

Læs høringsmateriale på Høringsportalen

 

Høringssvar: Eksempelsamling - brandsikring af høje bygninger

FRI's brandgruppe, der er en gruppe af brandrådgivere i FRI's virksomheder, har udarbejdet et fælles FRI-høringssvar til eksempelsamlingen for bygninger mellem 22 og 45 m. Høringssvaret indeholder konkrete forslag til forbedringer af eksempelsamlingen.

Høringssvaret er udarbejdet af brandrådgivere og brandingeniører hos en lang række af FRI's største medlemsvirksomheder, hvilket borger for et meget højt teknisk niveau i svaret.

En række af disse medlemsvirksomheder har udover dette svar valgt at supplere med yderligere bemærkninger, som de selv vil fremsende.

FRI finder eksempelsamlingen meget relevant, da den anviser en metode, der lever op til lovgivningen. Desværre har vi har tidligere oplevet, at eksempelsamlingers eksempler er blevet tolket som krav hos myndigheder i myndighedsbehandling, hvilket hæmmer innovation og modvirker de reelle krav i lovgivningen.

FRI vil derfor bede om, at der bliver lagt vægt på, at der er tale om en eksempelsamling.

Dette er særligt relevant i forhold til beskrivelserne om behovet for indsatsrum, som lægger beslag på et uforholdsmæssigt stort etageareal set i forhold til højhuses samlede etageareal, hvilket fordyrer byggeriet og begrænser fleksibiliteten til tidssvarende indretning.

Læs høringssvaret her

Kategoriseret under: