Høringssvar: El-installationsrapporter i huseftersyn

FRI lægger i sit svar vægt på at der skal gøres en indsats for at sikre, de udførende af el-eftersynet er velkvalificerede, samt at forsikringsselskaberne skal have kompetencerne til at vurdere rapporterne, så der ikke tages forbehold for hele el-systemet uanset typen af evt. anmærkning.

Baggrund:

Som en følge af den nye elrapport, der til maj bliver et tillæg til huseftersynordningen, sendes bekendtgørelsen i høring. Der er ifølge høringsbrevet tale om konsekvensrettelser.

Høringsmateriale:

Høringsbrev

Høringsudkast

Høringssvar, ultimo marts 2012:

FRI opfordrer Sikkerhedsstyrelsen til at gøre en særlig indsats for at sikre at de personer, der udfører el-eftersyn, er velkvalificerede.

FRI udtrykker en bekymring for at forsikringsselskaberne tager forbehold for hele el-systemet uanset typen af anmærkning, og opfordrer til en sikring af relevante kompetencer i forsikringsselskaberne, der kan vurdere rapporterne.

Slutteligt anbefaler FRI, at man efter to år evaluerer, om ordningen har en gavnlig effekt.

Læs høringssvar

Tekniker roder m ledninger

Kategoriseret under: