Høringssvar: Gør energirådgivning fradragsberettiget

FRI lægger i sit svar vægt på at energirådgivning bør være fradragsberettiget fremfor forslaget om at kunne købe rådgivning på sælgers regning.

Baggrund:

Energistyrelsen sendte i november 2011 et større lovforslag i høring, som blandt andet foreslog at køber af en bygning kunne modtage rådgivning om energimærkning på sælgers regning. Derudover blev bestemmelser vedr. energimærkning justeret og reglerne om registrering i BBR ændret.

Se høringsmaterialet på høringsportalen

Høringssvar: Gør energirådgivning fradragsberettiget

FRI har i sit høringssvar advaret om at køber kan bede om uddybende energirådgivning på sælgers regning.

Tanken om energirådgivning er god nok, men det er FRI's medlemmers erfaring, at købere typisk først energirenoverer efter et par år. Hvor både bygningen og mulighederne kan være nye.

FRI foreslår i stedet, at man gør rådgivning om energiforbedringer fradragsberettiget. Desuden støtter FRI at håndtering af energiforbrugsoplysninger gøres mere smidigt.

Læs høringssvaret

Hus, elsparemærker 295*170