Høringssvar: Fælles krav til digitalt byggeri

FRI er i sit høringssvar overordnet tilfreds med samordningen af kravene. Men påpeger også problemer ift. digitalisering for digitaliseringens skyld, samt detailregulering, fx ift. specifikke krav til klassifikationer, der endnu ikke findes, og som evt. kan vise sig at være hæmmende.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har sendt to bekendtgørelser parallelt i høring. Den ene omhandler IKT-krav i alment byggeri, og den anden omhandler IKT-krav i offentligt byggeri.

Formålet er at samordne krav i bekendtgørelserne, således IKT-krav bliver så ens som muligt. De to udkast til bekendtgørelser er enslydende bortset fra paragrafferne 1, 2 og 13.

Høringsmateriale:

Fælles bilag:

Høringssvar:

Helt overordnet tror FRI på, at digitalisering kan være med til at effektivisere byggeriet, og vi er godt tilfredse med, at der ikke længere er to forskellige sæt regler for hhv. alment og offentligt byggeri.

Men der er problemer i forslaget. Der synes at være en tendens til, at ministerierne stiller digitale krav for digitaliseringens skyld, uden skelen til om værdien står mål med ressourceforbruget.

FRI opfordrer desuden til, at man ikke detailregulerer i bekendtgørelserne. Fx stiller forslaget specifikke krav om formater og klassifikationer, der endnu ikke findes. Med den rivende udvikling kan detailreguleringen vise sig at hæmme en fornuftig digitalisering for rådgiverne.

FRI har desuden sammen med en fem andre organisationer i byggeriet(BUNK) opfordret til, at man udskyder ikrafttræden, og får praktikerne på banen. Vi får se, om det virker.

Ud over de mere generelle kommentarer har FRI's medlemmer leveret mange gode kommentarer, hvor teksterne er inkonsekvente, hvor de ikke kan lade sig gøre eller er forkerte.

Læs FRI´s høringssvar

Læs fælles høringssvar fra BUNK

Kaffe og laptop 295*150