Høringssvar: Fremme af energibesparelser – Grøn Boligkontrakt

I høringssvaret advarer FRI bl.a. mod administrativt tunge ordninger, da særligt små virksomheder også skal kunne levere. Derudover giver boligejernes betalingsevne/-vilje ikke plads til et stort set-up.

Energistyrelsen har sendt lov om fremme af energibesparelser i bygninger i høring. Lovforslaget indfører energisparekonceptet 'Grøn Boligkontrakt', som skal bidrage til at fremme energirenoveringer af private boliger.

Grøn Boligkontrakt gør det muligt for udbydere af energirenoveringsløsninger, 'de grønne aktører', at tilbyde samlede pakkeløsninger til private boligejere ved energirenoveringen af deres boliger.

Se høringsmateriale via høringsportalen

Høringssvar:

FRI er enig i behovet for energirenovering af private boliger, men mener, at der mangler incitamenter for boligejerne i forslaget.

I høringssvaret advarer FRI mod administrativt tunge ordninger, da særligt små virksomheder også skal kunne levere. Derudover giver boligejernes betalingsevne/-vilje ikke plads til et stort set-up.

Vi opfordrer også til, at der bliver sammenhæng mellem energimærkningsordningen og grøn aktør.

FRI deltager i flere af Energistyrelsens arbejdsgrupper, og vil i den kommende tid arbejde for en realistisk løsning på dette område.

Læs høringssvaret

Grå huse, et grønt 295*150