Høringssvar: Godkendelsesordning – montage af små VE-anlæg

FRI har i høringssvaret bedt om en definition af begrebet "små VE-anlæg", kommenteret udkastet til uddannelse af installatørerne og opfordret til sikring af forbrugerne i form af en professionel ansvarsforsikring.

Energistyrelsen planlægger en frivillig godkendelsesordning for installatører af små VE-anlæg. I høringssvaret beder FRI om, at "små VE-anlæg" defineres.

Der lægges i udkastet op til uddannelse af (el- og vvs-) installatørerne, hvilket jo er positivt. FRI mener dog ikke, at installatørerne på et kort kursus kan uddannes til at vurdere om, og hvordan solceller monteres.

FRI opfordrer til, at man til enhver tid trækker den fornødne kompetence ind - og meget gerne, at forbrugerne sikres bedre i form af en professionel ansvarsforsikring.

Læs høringssvaret

Se høringsmaterialet via høringsportalen.

Grøn blyant, multiple choice 295*150