Høringssvar: Grøn Boligkontrakt

FRI vurderer, at ordningen mangler reelt indhold og frygter, at der ikke er efterspørgsel, samt at ordningen ikke består af meget andet end markedsføring.

Energistyrelsen har sendt forslag til bekendtgørelse om Grøn Boligkontrakt (fremover 'Bedre bolig - Besparelsen betaler') i høring.

Forslaget indeholder bestemmelser om godkendelseskrav for virksomheder, der ønsker at indgå i ordningen, godkendelse af kvalitetsstyringssystemer (en del af kravet til virksomhed), certificering af virksomheder, forpligtelser, kontrolinstanser, klage, straf mv.

FRI vurderer umiddelbart, at der er en række problemer i forslaget bl.a. i forhold til meget omkostningstunge krav til virksomhederne.

Se høringsmateriale via Høringsportalen.

Høringssvar:

'Bedre Bolig - Besparelsen Betaler' er jo en fængende og måske forjættende titel på den ordning, der har gået under navnet 'Grøn Boligkontrakt', og som er rettet mod boligejeres energirenovering.

FRI er langt fra rosende i høringssvaret, og bekymringerne går bl.a. på ordningens (manglende) indhold, der ikke adskiller sig fra det, FRI's medlemmer alligevel laver hver dag. FRI frygter også, at kravene til de grønne aktørers faglighed ikke er høje nok, at der ikke er efterspørgsel/betalingsvillighed hos boligejerne, samt at ordningen ikke består af meget andet end markedsføring.

Læs høringssvar

Ja,nej, thumbs 295*150