Høringssvar: Håndbog m.m. for beskikkede bygningssagkyndige

FRI beklager i sit høringssvar at den nuværende håndbog ikke i væsentlig grad forbedrer klarheden over de byggesagkyndiges retningslinjer. Desuden rykker FRI for hvornår det nye IT-system bliver klart.

Baggrund, primo februar 2012:

FRI har netop modtaget høringsudkast til ny håndbog for beskikkede bygningssagkyndige og en tilhørende nyrevision af eksempelsamling.

I alt en diger mængde information (på 235 sider) som ministeriet ønsker høringssvar på d. 28. februar.

Høringsmateriale:

Høringssvar, ultimo februar 2012:

FRI beklager i sit høringssvar at den nuværende håndbog ikke i væsentlig grad forbedrer klarheden over de byggesagkyndiges retningslinjer. Desuden rykker FRI for hvornår det nye IT-system bliver klart.

Eksempelsamlingen er ikke kommenteret pga. den for korte høringsfrist.

Læs høringssvaret

Byggeplads, m-k 295*150

Kategoriseret under: