Graa -huse ---et -groent

Høringssvar: Krav om VE ved ombygning eller nybyg

Energistyrelsen har udsendt høring om bygningsreglementet, der vil kræve en andel af vedvarende energi ved nybyg og væsentlige renoveringer. Læs FRI´s høringssvar

Energistyrelsen har udsendt høring om bygningsreglementet, der omhandler, at der i nybyggeri og i eksisterende byggeri, hvor der foretages ombygninger eller forandringer, der er væsentlige (klimaskærm og kedel/fyr), skal være en andel af vedvarende energi i den samlede energiforsyning til bygningen, såfremt dette er rentabelt for bygningsejer.

Læs høringsmateriale

FRI ser positivt på, at kravet om solvarme i kapitel 8.6.2, stk 2 ophæves, og at det er et fornuftigt krav, at den enkelte bygningsejer forholder sig til VE men har mulighed for at undlade det, når det ikke giver økonomisk mening.

FRI værdsætter, at man ønsker at fokusere på VE anvendelsen men beder dog om, at det overvejes, om der generelt skal indføjes klare forudsætninger for, hvorledes rentabilitet beregnes, herunder at man forholder sig til faktisk forventet forbrug.

Læs høringssvar

Kategoriseret under: