Blyant ,-regnskab

Høringssvar: Ny elsikkerhedslov

Sikkerhedsstyrelsen har sendt et forslag til en ny elsikkerhedslov i høring. Forslaget består bl.a. i, at man i højere grad vil henvise til europæiske standarder. Læs FRI´s høringssvar.

Læs materiale på Høringsportalen

Høringssvar: Ny elsikkerhedslov

FRI er generelt positive omkring moderniseringen af de danske el-regler, så de nu bygges op på europæiske og internationale standarder. FRI er dog bekymrede for, at der ikke stilles krav om, at en standard skal følges. Dette kan give sikkerhedsmæssige problemer, fx når man efter en årrække skal ændre systemet. KASER (Kredsen Af Større El-Rådgivere) har leveret en stor del af inputtet og har gjort, at høringssvaret både fagligt og praktisk er godt input til Sikkerhedsstyrelsen.

Læs høringssvar

Kategoriseret under: