Høringssvar om huseftersyn

FRI har i den forløbne uge afleveret hele tre høringssvar vedr. huseftersynsordningen. Læs mere om baggrunden og FRI's respons til ændringsforslagene.

Ikke mindre end tre høringer vedr. huseftersynsordningen har FRI i den forløbne uge afleveret.

at mure 295*128

Indførelse af obligatorisk el-eftersyn

Fra maj 2012 skal sælgere nu også have gennemført en undersøgelse af el-installationerne. Ordningen som sådan smidigt lagt til rette, så det blot kræver at virksomheden er autoriseret el-installatør for at kunne udføre rapporterne. I FRI's høringssvar hæfter vi os dog ved at kravene til "almindelige" bygningssagkyndige og elinstallatørerne i forhold til uddannelse, kurser, administration, omkostninger og sidemandsoplæring etc. er milevidt fra hinanden.

Læs høringssvaret

Juster kravene for at blive bygningssagkyndig

Det har fået FRI til i den anden høring at plædere for at man justerer kravene til de byggesagkyndige. Især argumenterer FRI for det personlige ansvar som man som byggesagkyndig personligt har - skal fjernes. Den personlige risiko står ikke mål med det arbejde man udfører - og især sammenlignet med fx læger og revisorer. I baggrundsgruppen for huseftersynsordningen har vi dog ikke den store lydhørhed - hvor bl.a. forbrugerorganisationer og forsikringsselskaberne ønsker at fasthold - men uanset hvad. Vi kæmper for at ændre det.

Ministeriet må hjælpe så en enlig advarsel ikke lukker en byggesagkyndig ude

FRI har også i høringsmaterialet bedt om at Ministeriet for By, bolig og landdistrikter hjælper til at rette op på den bekymrende udvikling som vi for nylig har set. Nemlig at forsikringsselskaber har nægtet at tegne ejerskifteforsikring hvis den byggesagkyndige har modtaget en advarsel. Den praksis betyder, at man som byggesagkyndig ikke kan arbejde hvis man får en advarsel (der nogen gange baseres på en stikprøvevis kontrol). Det virker som en helt ude af proportioner. Det skal selvfølgelig bemærkes, at FRI jo gerne vil holde tilstandsrapporternes kvalitet højt.

Læs høringssvaret

Den tredje høring fra Justitsministeriet handler primært om levetider af materialer.

En af de ting der overrasker i høringsmaterialet er, at man nu i forhold til forsikringen (ikke så meget i forhold til den byggesagkyndiges ansvar) ser på meget lange levetider for nogen typer produkter - fx træ der kan holde i mere end 300 år. Det har ikke direkte har relevans for rådgivende ingeniørers arbejde, da der er tale om hvilken erstatning forsikringsselskaberne kan tillade sig at nedskrive værdier til, men med FRI's medlemmers erfaring hører sådanne levetider til sjældenhederne. For FRI's medlemmer er der ikke meget nyt.

Læs høringssvaret

Kategoriseret under: