Blyant ,-blok

Høringssvar: Radikale ændringer på el-installationer og elektrisk materiel

Sikkerhedsstyrelsen varsler store ændringer på el-installationsområdet med overgang til europæiske standarder.

I FRI’s høringssvar, som KASER har givet input til, er fokus da også på både implementering men også på en klar fortolkning. 

Læs FRI´s høringssvar om

Elektriske el-installationer

Elektrisk materiel

Kategoriseret under: