Høringssvar: Totaløkonomisk rentable energiforbedringer

FRI er i høringssvaret positive over for formålet om at give bedre muligheder for, at boligudlejere energirenoverer, men er bekymret for, at der ikke anvises en konkret metode til beregning af energibesparelsen.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har sendt udkast til bekendtgørelse i høring. Bekendtgørelsen omhandler betingelser og krav for at kunne forhøje huslejen i forbindelse med energiforbedringer.

Der fastsættes krav til forbedringer, dokumentation, beregning af energibesparelsen, beregning af lejeforhøjelsen og til udvælgelse af energikonsulentfirma, der skal forestå vurderingen af energibesparelsen, som er resultatet af energiforbedringerne.

Høringsbrev

Høringsudkast

Høringssvar:

Høringen omhandler primært hvordan og hvem, der er kvalificerede til at beregne de forventede energibesparelser, når udlejere af boliger vil hæve lejen i forbindelse med energirenoveringer.

FRI er generelt positive over for formålet med bekendtgørelsen: at boligudlejere får bedre mulighed for at energirenovere. Men er bekymret for, at der ikke anvises en konkret metode til beregning af energibesparelsen, blot at energibesparelsen ikke må overstige 'Håndbog for energikonsulenter' korrigeret for faktisk forbrug.

Læs høringssvaret

Pung med penge 295*154

Kategoriseret under: