Høringssvar: Totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger

FRI mener det er positivt, at der bliver åbnet op for at bygge almene lavenergiboliger. FRI påpeger dog, at den beskrevne administrative proces ifm. godkendelse er meget tung.

Socialministeriet har sendt vejledning og bekendtgørelse om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri mv. i høring. Høringen vedrører bestemmelser vedr. indberetning, godkendelse, opgørelse og dokumentation.

Høringsmateriale:

Høringssvar:

FRI mener det er positivt, at der bliver åbnet op for at bygge almene lavenergiboliger. FRI påpeger dog, at den beskrevne administrative proces ifm. godkendelse er meget tung. Derudover er FRI ikke enig i, at der sættes lighed mellem BE10's beregnede energiforbrug og det faktiske energiforbrug.

Læs hele svaret

Kugleramme 295*150

Kategoriseret under: