Høringssvar: Tre nye bekendtgørelser om højlagre

Formålet med de nye regler er at smidiggøre sagsbehandlingen ved, at det alene er de kommunale myndigheder, der skal give tilladelse til visse typer lagerbygninger(højlagre). FRI har afsendt høringssvar.

Formålet med de nye regler er at smidiggøre sagsbehandlingen ved, at det alene er de kommunale myndigheder, der skal give tilladelse til visse typer lagerbygninger(højlagre).

Udkastet er en implementering af Beredskabsstyrelsens hidtidige praksis på området.

Se høringsmaterialet via høringsportalen.

Læs FRI´s høringssvar

Stakke af kopper 295*150

Kategoriseret under: