Høringssvar: Vejl. om kvalitet, OPP og totaløkonomi i off. byggeri

I høringssvaret til Bygningsstyrelsen om 'Vejledning om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri', giver FRI en markant kritik, fordi udkastet ikke formår at give vejledning til bygherren.

FRI er tilhænger af, at kvalitetsbegrebet får en mere fremtrædende position i byggeriet, og mener også, at totaløkonomi er en rigtig tanke, og at OPP kan være en rigtig god løsning, når det anvendes rigtigt. Men herfra stopper rosen.

Udkastet lægger bl.a. op til, OPP vurderes som udgangspunkt for stort set alle offentlige projekter. OPP er en kontraktform, som anvendes i visse få tilfælde. Det undrer også FRI, at kun totalentrepriser nævnes som et alternativ.

Det er også problematisk, at den offentlige bygherre opfordres til at overføre mest mulig risiko til private aktører, og vejledningen undlader næsten at forholde sig til at risikooverførsel har en omkostning.

Slutteligt foreslår udkastet at totaløkonomien udarbejdes i de allerførste faser, og kun med løse rammer for byggeriet, for så kan der jo "bare" justeres undervejs.

Læs FRI´s høringssvar

Høringsmateriale:

Piles of files 295*150