Hørinssvar 3/9 2008: Nøgletalsvejledning for alment byggeri mv.

Generelt kommer vejledningen godt rundt om de forskellige vinkler i nøgletallene. Der er i høringssvaret kun kommenteret på de dele der er relevante for rådgivere.

Generelt kommer vejledningen godt rundt om de forskellige vinkler i nøgletallene. Der er i høringssvaret kun kommenteret på de dele der er relevante for rådgivere.

Den 3. september 2008 sendte FRI sit høringssvar

statistik 295*196

Baggrund for svaret 
Velfærdsministeriet fremsender udkast til vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Vejledningen beskriver reglerne i bekendtgørelse nr. 248 af 14. april 2008 om nøgletal for alment byggeri m.v., der er trådt i kraft den 1. maj 2008.

Ved etablering af almene boliger og friplejeboliger med offentlig støtte skal rådgivere og entreprenører medvirke til at indsamle nøgletalsoplysninger under byggeprocessen ved hvert byggeprojekt med tilsagn meddelt efter den 1. maj 2008, som overstiger en bagatelgrænse. Fra den 1. oktober 2009 skal bygherren stille krav om, at tilbudsgiverne afleverer nøgletal til brug for udvælgelsen til en ny byggeopgave.

Høringsudkast

Udkast til vejledning om nøgletal for statsbyggerier m.v.
Velfærdsministeriet skal henvise til, at Erhvervs- og Byggestyrelsen samtidig har sendt et udkast til vejledning om nøgletal for statsbyggerier m.v. i høring:

Erhvervs- og Byggestyrelsen har udarbejdet et udkast til vejledning til bekendtgørelse nr. 241 af 11. april 2008 om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Eventuelle bemærkninger til udkast til vejledning, der er vedlagt som bi-lag, bedes tilsendt fuldmægtig Katrine Pedersen, kp@ebst.dk, snarest be-lejligt og senest mandag den 25. august 2008. 

Høringsbrev

Udkast til vejledning