Høringssvar

Høringssvar: Håndbog m.m. for beskikkede bygningssagkyndige

28. marts 2012

FRI beklager i sit høringssvar at den nuværende håndbog ikke i væsentlig grad forbedrer klarheden over de byggesagkyndiges retningslinjer. Desuden rykker FRI for hvornår det nye IT-system bliver klart.

Høringssvar om huseftersyn

08. december 2011

FRI har i den forløbne uge afleveret hele tre høringssvar vedr. huseftersynsordningen. Læs mere om baggrunden og FRI's respons til ændringsforslagene.

Høringssvar: Gør energirådgivning fradragsberettiget

01. december 2011

FRI lægger i sit svar vægt på at energirådgivning bør være fradragsberettiget fremfor forslaget om at kunne købe rådgivning på sælgers regning.

Høringssvar: Totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger

30. juni 2011

FRI mener det er positivt, at der bliver åbnet op for at bygge almene lavenergiboliger. FRI påpeger dog, at den beskrevne administrative proces ifm. godkendelse er meget tung.

Høringssvar: Kollektive varmeforsyningsanlæg

30. juni 2011

FRI har sat fokus på at krav i bygningsreglementet og varmeforsyningsloven skal samtænkes på samfundsøkonomisk bedste vis, for at sikre rette løsning på rette lokalitet.

Høringssvar: Bygningsklasse 2020

23. juni 2011

FRI har med mange gode input fra medlemmerne udarbejdet høringssvar til Erhvervs- & Byggestyrelsens udkast til Bygningsklasse 2020. Der er håndteret overordnede emner under generelle forhold og mange detailemner under de enkelt...

Høringssvar BR2010

18. maj 2011

På baggrund af medlemskredsens input har FRI indsendt høringssvar. Der fokuseres særligt på indeklima og energiforbrug i bygninger samt nye lavenergirammer.

Høringssvar: Ændring af vinterbekendtgørelsen - forsøgsordningen

11. maj 2011

Høringen foreslog at gøre forsøgsordningen permanent. FRI tilkendegiver at både fast pris, pris efter forbrug og en hybrid mellem disse er relevante værktøjer til afregning af vinterforanstaltninger.

Høringssvar: Statsbyggeloven udvides til kommuner og regioner

28. april 2011

Kommuner, regioner og andre, der bygger med tilskud fra det offentlige bliver omfattet af det, der tidligere hed statsbyggeloven. FRI hilser udvidelsen af anvendelsesområdet velkomment, men påpeger også at den administrative by...

Høringssvar: EU-Kommissionens Energy Efficiency Plan 2011

06. april 2011

FRI har sat fokus på at planen er en god forlængelse af de tidligere vedtagne direktiver, men påpeger også at en beskrivelse af samspillet mellem Intelligente Grids og bygninger savnes.