Høringssvar

Høringssvar: EU-Kommissionens Energy Efficiency Plan 2011

06. april 2011

FRI har sat fokus på at planen er en god forlængelse af de tidligere vedtagne direktiver, men påpeger også at en beskrivelse af samspillet mellem Intelligente Grids og bygninger savnes.

GTS-strategi 2010 - 2012 og FRI's holdning

13. oktober 2010

Ved høring af strategi 2010 - 2012 for Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) har FRI afgivet høringssvar, der fokuserer på udviklings- og projektsamarbejde og på at modvirke urimelige konkurrenceforhold.

Høringssvar: Bygherrenøgletal

28. maj 2010

Erhvervs- og Byggestyrelsen har udarbejdet et udkast til ny bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. Se FRI's høringssvar.

Høringssvar: Statikeranerkendelsesordning

28. maj 2010

Statikeranerkendelsesudvalget har gennem nogen tid arbejdet med en revision af statikerordningen. Læs FRI's høringssvar.

Høringssvar: BAR's Branchevejledning om PCB i bygninger

26. februar 2010

Vejledningen håndterer arbejdsmiljøforhold vedr. PCB i byggeri. Læs FRI's høringssvar

Høringsvar: Lovforslag til vurdering af oversvømmelsesrisici

27. januar 2010

FRI har i sit høringssvar fokuseret på at loven, som EU-direktivet, bør omhandle alle oversvømmelser, også fra havet, fra afløbssystemet eller i lokale lavninger, samt at der skal være en ansvarlig myndighed for udarbejdelse af...

Svar: Bekendtgørelse om statikeranerkendelsesordningen

15. januar 2010

Erhvervs- og Byggestyrelsen sendte i oktober 2008 en bekendtgørelse om statikeranerkendelsesordningen i høring. FRI sendte sit svar i oktober 2008.

Svar 8/9 2008: Statikeranerkendelsesordningen

15. januar 2010

Statikeranerkendelsesudvalget sendte i juni 2008 forslag til ændring af statikeranerkendelsesordningen i høring. FRI sendte svar til Ingeniørforeningen i september 2008.

Hørinssvar 3/9 2008: Nøgletalsvejledning for alment byggeri mv.

15. januar 2010

Generelt kommer vejledningen godt rundt om de forskellige vinkler i nøgletallene. Der er i høringssvaret kun kommenteret på de dele der er relevante for rådgivere.

Høringssvar 25/3 2008: Rådgivernøgletal træder i kraft

15. januar 2010

FRI har afgivet høringssvar til et nyt system for nøgletal