Høringssvar

GTS-strategi 2010 - 2012 og FRI's holdning

13. oktober 2010

Ved høring af strategi 2010 - 2012 for Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) har FRI afgivet høringssvar, der fokuserer på udviklings- og projektsamarbejde og på at modvirke urimelige konkurrenceforhold.

Høringssvar: Bygherrenøgletal

28. maj 2010

Erhvervs- og Byggestyrelsen har udarbejdet et udkast til ny bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. Se FRI's høringssvar.

Høringssvar: Statikeranerkendelsesordning

28. maj 2010

Statikeranerkendelsesudvalget har gennem nogen tid arbejdet med en revision af statikerordningen. Læs FRI's høringssvar.

Høringssvar: BAR's Branchevejledning om PCB i bygninger

26. februar 2010

Vejledningen håndterer arbejdsmiljøforhold vedr. PCB i byggeri. Læs FRI's høringssvar

Høringsvar: Lovforslag til vurdering af oversvømmelsesrisici

27. januar 2010

FRI har i sit høringssvar fokuseret på at loven, som EU-direktivet, bør omhandle alle oversvømmelser, også fra havet, fra afløbssystemet eller i lokale lavninger, samt at der skal være en ansvarlig myndighed for udarbejdelse af...

Svar: Bekendtgørelse om statikeranerkendelsesordningen

15. januar 2010

Erhvervs- og Byggestyrelsen sendte i oktober 2008 en bekendtgørelse om statikeranerkendelsesordningen i høring. FRI sendte sit svar i oktober 2008.

Svar 8/9 2008: Statikeranerkendelsesordningen

15. januar 2010

Statikeranerkendelsesudvalget sendte i juni 2008 forslag til ændring af statikeranerkendelsesordningen i høring. FRI sendte svar til Ingeniørforeningen i september 2008.

Hørinssvar 3/9 2008: Nøgletalsvejledning for alment byggeri mv.

15. januar 2010

Generelt kommer vejledningen godt rundt om de forskellige vinkler i nøgletallene. Der er i høringssvaret kun kommenteret på de dele der er relevante for rådgivere.

Høringssvar 25/3 2008: Rådgivernøgletal træder i kraft

15. januar 2010

FRI har afgivet høringssvar til et nyt system for nøgletal

Svar: Vejledning om anvendelse af IKT i byggeriet

15. januar 2010

FRI mener generelt at denne vejledning er meget lang og uoverskuelig. FRI har derfor stillet en række spørgsmål til emner som er uklare.