Høringssvar

Svar: Vejledning om anvendelse af IKT i byggeriet

15. januar 2010

FRI mener generelt at denne vejledning er meget lang og uoverskuelig. FRI har derfor stillet en række spørgsmål til emner som er uklare.

Høringssvar: Ændring af biomasseaffaldsbekendtgørelsen

06. november 2009

FRI støtter ændringen i biomasseaffaldsbekendtgørelsen i sin høringskommentar.

Høringssvar - GTS – projektforslag 2010-2012

06. november 2009

På www.bedreinnovation.dk i FI-regi har det været muligt for FRI-virksomheder at kommentere på de enkelte projektforslag fra GTS-institutterne. Sekretariatet har udarbejdet debatindlæg.

Høringsvar vedrørende oprensning fra villaolietanke

06. november 2009

Høringssvar af udkast til vejledning om undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Høringssvar 17/12 2007: Reglerne om energimærkning af bygninger

28. oktober 2009

Energistyrelsen sendte i november 2007 en ændring af reglerne om energimærkning af bygninger i høring. FRI sendte sit svar i december 2007.

Høringssvar 10/6 2008: Bekg. om ændring af Stærkstrømsbekendtgørelsen

28. oktober 2009

Sikkerhedsstyrelsen sendte i maj 2008 bekendtgørelse om ændring af Stærkstrømsbekendtgørelsen i høring. FRI sendte sit svar i juni 2008.

Høringssvar 17/11 2008: Lovforslag om organisering af affaldssektoren

28. oktober 2009

Miljøministeriet sendte i oktober 2008 lovforslag om organisering af affaldssektoren i høring. FRI sendte sit høringssvar i november 2008.

Høringssvar 20/4 2009: RTI's strategi for GTS

28. oktober 2009

Forsknings- og innovationsstyrelsen sendte i april 2009 en strategi for GTS-området i høring. FRI sendte sit svar i april 2009.