Pressemeddelse: 2007 rekordår for rådgiverbranchen

De danske rådgivende ingeniørvirksomheder har i 2007 øget omsætningen med 12 % og sat en ny rekord for indtjening. De seneste års økonomiske højkonjunktur i Danmark har i kombination med de enkelte virksomheders fokus på indtjening og spredning af risici på flere markeder skabt økonomisk robusthed og solid indtjening.

August 2008

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, har afsluttet sin årlige analyse af branchens regnskaber for 2007. Analysen viser, at 2007 har været et år med rekord høj indtjening og en stærkt øget omsætning. Omsætningen i Danmark er øget fra 8,4 til 9,4 mia. kr., svarende til 12 %, mens overskudsgraden er øget til en ny rekord: 7,1 % (EBIT). Endelig er antallet af medarbejdere i Danmark øget med 8 % til 10.990.

Brancheundersøgelsen viser, at de væsentligste markedssegmenter for de rådgivende ingeniører er byggeri og anlæg. Tilsammen udgør disse områder 56 % af branchens omsætning. De væsentligste kunder er erhvervsvirksomheder og private kunder, der udgør 55 % af omsætningen. Staten samt regioner, kommuner og kommunale selskaber har tilsammen tegnet sig for en mindre del af branchens omsætning end i tidligere år.

Eksporten er øget med 8 % og har dermed en værdi på 1,9 mia. Det svarer til at 20 % af branchens omsætning kommer fra eksport. EU- og EØS-landene udgør det væsentligste marked for rådgivernes eksport. I tillæg til den

eksportomsætning der genereres af de danske rådgivende ingeniørvirksomheder i Danmark, kommer den omsætning der genereres af deres udenlandske datterselskaber. Disse beskæftiger yderligere 8.500 medarbejdere.

"2007 blev et endnu bedre år for branchen end vi havde forventet for et år siden, hvor vi frygtede at en begyndende nedgang i byggeriet ville påvirke rådgiverne negativt. Den effekt er udeblevet" udtaler Henrik Garver, direktør i FRI og fortsætter: "De seneste fire år har vi set en stribe flotte brancheresultater som følge af tidligere års strukturtilpasning i branchen i kombination med den hjemlige højkonjunktur. Resultatet i 2007 er ikke alene løftet af at virksomhederne er blevet bedre til at drive forretning, men også af en solid omsætning indenfor alle branchens kerneområder. Dette er så kombineret med en markant vækst i udlandet, baseret på at danske rådgivere har en række globale spidskompetencer indenfor bl.a. infrastruktur og energi. 2008 ser ifølge vores prognoser ud til at blive et år hvor indtjeningen fastholdes på et højt niveau, men hvor væksten i omsætning bliver mindre".

Yderligere oplysninger om Brancheundersøgelsen kan fås ved henvendelse til direktør Henrik Garver i FRI's sekretariat på telefon 3525 3737 eller på E-mail hg@frinet.dk. Pressemeddelelsen og Statistisk branchebeskrivelse 2008 kan desuden hentes på FRI's hjemmeside www.frinet.dk.

Se statistisk branchebeskrivelse her