Bro ,nedefra

Dansk erhvervsliv køber flere rådgivningsydelser

Stort set fulde ordrebøger hos rådgivende ingeniørvirksomheder, hvor især erhvervsbyggeri udgør en større andel, tyder på, at dansk erhverv tror på fremtiden, viser konjunkturundersøgelse fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.

Der er optimisme og tro på øget vækst og beskæftigelse i den rådgivende ingeniørbranche, viser en konjunkturundersøgelse fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. Det er især en positiv ordreindgang inden for erhvervsbyggeri, energi og offentligt byggeri, der driver de positive forventninger til fremtiden.

”At erhvervsbyggeri igen er begyndt at fylde i branchens ordrebøger fortæller, at dansk erhvervsliv ser mere optimistisk på fremtiden, og at virksomhederne derfor har behov for at investere i deres bygninger og produktion”, siger Henrik Garver, administrerende direktør i FRI.

Stigningen i erhvervsbyggeri kommer samtidig med, at der igen er kommet gang i det offentlige byggeri. Sidste konjunkturundersøgelse fra oktober viste ellers et stort fald i det offentlige byggeri.

”Vi ved, der er et massivt vedligeholdelsesefterslæb på de kommunale bygninger. Derfor håber jeg, at opgangen i offentligt byggeri sker, fordi flere kommuner begynder at se fidusen i at renovere deres bygninger. Der er i det lange løb mange penge at spare. Ikke blot ved at gøre bygningerne mere energieffektive, men også på de ansattes sygedage eller eksempelvis på elevers indlæring, når indeklimaet i skolerne forbedres”, siger Henrik Garver.

Sammenfaldende med at der inden for alle sektorer i branchen er stigende efterspørgsel, er der også en forventning om, at antallet af beskæftigede i branchen øges over de næste seks måneder. Behovet for flere medarbejdere er dog lidt lavere, end det var i målingen for oktober 2014.

”Der er grundlæggende positive takter overalt i branchen. Men flere virksomheder er samtidig ved at finde sig tilrette på det nye højere aktivitetsniveau, inden de tager næste ryk og én gang til øger beskæftigelsen. Branchens beskæftigelse er allerede nu på et historisk højt niveau, og den tendens fortsætter. Mens 40% af virksomhederne forventer at øge beskæftigelsen, er der blot 3 pct., der regner med at skulle skille sig af med ansatte, ” forklarer direktøren.

Forventninger til fremtiden er dog forskellig for virksomhederne hhv. vest og øst for Storebælt. Vest for Storebælt forventer 43 pct. af virksomhederne en forbedring i ordrebeholdningen, mens 26 pct. forventer tilbagegang. Øst for Storebælt ser det mere positivt ud, da 34 pct. forventer en fremgang i ordrebeholdningen, og kun 3 pct. forventer en tilbagegang.

”At 26 pct. af virksomhederne i vest forventer en tilbagegang i ordrebeholdningen er et rimelig stort fald i forhold til sidst, hvor det kun var 4 pct. Det fortæller, at opsvinget hovedsagligt har slået sig fast i de større byer og hovedsageligt i københavnsområdet. Så der ligger stadig en vigtig opgave hos politikerne i at få udkantsområderne med”, siger Henrik Garver.

Læs konjunkturundersøgelsen her