Pressemeddelse: Evaluering dumper energihandlingsplan

Et enigt byggeerhverv genkender kritikken i evalueringsrapport på energispareområdet. Elselskaberne er dumpet, og den danske energisparindsats må snarest muligt gentænkes. Klima- og Energiministeriet fremlagde den 23. december en kritisk evaluering af effekterne af den hidtidige energispareindsats. Ifølge byggeerhvervets organisationer er der tale om en så væsentlig og alvorlig kritik, at det må give anledning til en revision af den hidtidige energisparepolitik.

29. december 2008

Energiselskabernes indsats er efter byggeerhvervets opfattelse dumpet med et brag, og deres monopol på anvendelsen af de 200 mio. kr., som de opkræver hos kunderne, må ændres. FRI, Dansk Byggeri, TEKNIQ og Danske Ark ønsker i stedet at der etableres en energisparefond med et klart mål om at opnå størst mulig energispareeffekt.

Evalueringen slår tillige fast, at centrale virkemidler i den handlingsplan, som et folketingsflertal vedtog i juni 2005, ikke har virket efter hensigten. Det drejer sig om energimærkning af bygninger. I de sidste fire år har bygningsejere således brugt et milliardbeløb til energimærkning af bygninger - en udgift, der ikke står i noget rimeligt forhold til de opnåede energispareeffekter.

Herudover kan det konstateres, at den rolle, som det offentlige skulle spille ved at gå foran, når det gælder energispareindsatsen, er mislykkedes, idet rapporten konkluderer, at udviklingen i det offentliges energiforbrug "ikke går den rigtige vej".

Indsatsen bør nytænkes På den baggrund er det ifølge byggeerhvervets organisationer nødvendigt at gentænke den offentlige energisparepolitik. Organisationerne peger bl.a. på behovet for at etablere en uvildig energisparefond med et klart sigte samt en ændret energimærkningsordning med fokus på bygninger med et stort energiforbrug.

Herudover er der behov for at det offentlige aktivt går foran med at realisere energibesparelser, ligesom mere effektfulde incitamenter må bringes i spil, hvis det skal lykkes at realisere de ambitiøse mål for energibesparelser