Pressemeddelelse: Fornuftig udmelding fra Vismændene

Anbefalingen om at lempe på kommunernes bygge- og anlægsloft, som i dag kom fra Vismændene, bliver taget godt imod hos Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). Adm. direktør, Henrik Garver, mener, at Vismændenes udmelding er bedre sent end aldrig.

10. februar 2009

- FRI har længe advokeret for, at lempe på det kommunale bygge- og anlægsloft, så vi langsomt men sikkert kan genstarte den danske økonomi, uden at regeringen løber ind store problemer, siger Henrik Garver og fortsætter.

- En lempelse ville betyde, at vi kunne igangsætte mange af de energirenoveringsprojekter og indeklimaprojekter

i skolerne, som ligger og venter ude i kommunerne - på samme måde, som man ved trafikforliget har sat gang i forbedringer af vores infrastruktur. Det er der god logik i, fordi vi på den måde investerer i både vores økonomi, klima og sundhed. På den måde optimerer vi hele vores samfundsstruktur.

FRI er enig med Vismændene i, at en eventuel vækstpakke ikke skal lægges på bordet allerede nu.

- Mht. en vækstpakke er det vigtig, at vi venter og ser tiden an i et par måneder endnu. Hvis en sådan pakke skal blive nødvendig, står vi klar med forslag til, hvor Danmark skal

investere, så både økonomien og fremtidens velfærd sikres. Men indtil da ser vi, om en lempelse af bygge- og anlægsloftet ikke kan hjælpe, afslutter Henrik Garver.


For yderligere oplysninger, kontakt venligst.

Adm. direktør, Henrik Garver, tlf. 40 82 43 38, E-mail hg@frinet.dk