Pressemeddelelse: Manglende energimærkning er et problem

Det er dybt problematisk, at kun lidt over halvdelen af landets kommuner ser ud til at overholde de lovkrav, der blev stillet til dem for mere end to år siden om, at bygninger mellem 60 og 1500 m2 skal være energimærket inden 1. juli 2009.

19. januar 2009

Henrik Garver, adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, går i rette med Energistyrelsens status over manglende energimærkning af bygninger i kommunerne.

- Det er dybt problematisk, at kun lidt over halvdelen af landets kommuner ser ud til at overholde de lovkrav, der blev stillet til dem for mere end to år siden om, at bygninger mellem 60 og 1500 m2 skal være energimærket inden 1. juli 2009. Og det bliver ikke mindre problematisk af, at Klima- og Energiministeren allerede har givet dem en fristforlængelse for et år siden, siger Henrik Garver og fortsætter.

- Som vært ved klimatopmødet i december vil det være ærgerligt, hvis Danmark ikke kan demonstrere, at vi er en foregangsnation indenfor energieffektivt byggeri og renovering - især, når vi faktisk har kompetencerne til at være det, og det derfor alene er indsatsen i kommunerne, der halter.

Endvidere mener FRI, at der er god samfundsøkonomisk fornuft i at sætte fokus på disse projekter pga. den stigende ledighed.

- Endelig vil en energimærkning af de kommunale bygninger kunne anvise en række potentielle energispareprojekter. I en tid med stigende ledighed i byggeriet vil det være sund fornuft at få igangsat projekter, der på en gang medvirker til at nedbringe energiforbruget i de kommunale bygninger og samtidig øger den økonomiske aktivitet i samfundet, afslutter Henrik Garver.

FRI's kommentarer er ansporet af, at Energistyrelsen den 16. Januar 2009 skrev: "Kun 51 af landets 98 kommuner har energimærket deres bygninger, eller lagt planer for, hvordan de vil overholde kravet om, at bygninger mellem 60 og 1500 m2 skal være energimærket inden 1. juli 2009. Det viser en rundspørge foretaget af Energistyrelsen. Dermed

har blot yderligere tre kommuner fået styr på energimærkningen, siden Energistyrelsens sidste opgørelse fra juli 2008, der viste, at 48 kommuner havde energimærkningen i orden."

For yderligere oplysninger, kontakt venligst
Adm. Direktør, Henrik Garver tlf. 40 82 43 38, E-mail hg@frinet.dk.