Byggeplads

PM: Byggebranchens Export Profile 2014

Norge er det største marked for dansk byggeeksport – men den samlede byggeeksport falder.

10. november 2014

På trods af et samlet fald i eksporten i 2013 for henholdsvis arkitekter, ingeniører og entreprenører udgør deres eksport stadig en stor del af byggebranchens omsætning. Og det gavner beskæftigelsen i Danmark. Beregninger viser, at et job skabt af danske bygge- og anlægsvirksomheder på de internationale markeder skaber 1½ job i relaterede brancher i Danmark.

2013 var ikke et godt år for den samlede danske byggeeksport. Det skyldes hovedsageligt, at de danske entreprenørvirksomheder fokuserer på deres kerneforretning på det danske marked og derved eksporterer mindre.

Phil & Søns konkurs har også haft negativ effekt på eksportstatistikkerne, da de havde mange opgaver udlandet.

De rådgivende ingeniørvirksomheders eksport fortsætter med at stige, og det styrker rådgiverbranchens robusthed - også på hjemmemarkedet.

Også hos danske arkitektvirksomheder er der travlhed, selvom tallene viser, at omsætningen er faldet. Ifølge DANSKE ARK kan det skyldes, at kunderne er længere tid om at betale arkitekternes regninger, og at omsætningen derfor først registreres i det følgende kalenderår. Særligt oplever arkitekterne fremgang på det kinesiske marked.

"Kina er i dag det tredje vigtigste marked for danske arkitekter - kun overgået af Sverige og Norge. Og selvom arkitektbranchen har oplevet en tilbagegang fra 2012 til 2013, er arkitektbranchens internationale aktiviteter stadig på et højt niveau, og der er ikke en synlig nedgang i aktiviteter og markeder i forhold til de tidligere år. I forhold til tidligere er der i dag en tendens til, at flere virksomheder etablerer lokale datterselskaber i udlandet. Så derfor tror vi stadig på stigende international omsætning og aktiviteter i årene fremover," siger Peter Theibel, fra DANSKE ARK.

Hos Dansk Byggeri finder man tallene for entreprenørerne nedslående og forklarer, at noget at det markante fald skyldes Pihl & Søns konkurs. Men også forskudte milliardprojekter ligger bagved tallene. Selv om kontrakterne er på plads, kommer omsætningen ofte først året efter. Dansk Byggeri betoner vigtigheden af at have store byggeprojekter i udlandet.

"Danmark er afhængig af disse store projekter. Her tænker jeg ikke bare på afhængigheden af en valutaindtjening til staten eller en øget omsætning for virksomheder, men på vores udvikling som vidensnation, så vi kan klare os på den globale bane. Danmark er ganske enkelt ikke stort nok til, at vi kan have en tætpakket pipeline af spændende og teknisk svære infrastrukturprojekter. Derfor må vi og skal vi konkurrere og vinde opgaver i udlandet, så virksomhederne kan vedligeholde medarbejdernes tekniske kunnen og få det globale DNA ind i virksomheden," siger Henriette Thuen, afdelingschef i Dansk Byggeri.

De rådgivende ingeniørvirksomheder fortsætter deres stærke position internationalt, og det giver samtidig en robusthed, når det danske marked er nede i en bølgedal, som det har været de seneste år.

"Vi kan se, at de danske rådgivende ingeniørvirksomheder er i stand til at vokse internationalt på trods af en stærk global konkurrence. En del af væksten drives af gode referencer fra det danske hjemmemarked. Derfor er det vigtigt, på eksempelvis vandområdet, at en ny vandsektorlov understøtter brugen af danske rådgivere, frem for at ydelserne insources i vandselskaberne. Et stærkt hjemmemarked giver et solidt grundlag for eksport og internationalisering. Og det er jo det, som Danmark skal leve af," siger administrerende direktør i FRI, Henrik Garver.

Dette års Export Profile er med særligt fokus på Norge som eksportmarked for byggebranchen, hvor danske entreprenører, arkitekt- og rådgivende ingeniørvirksomheder har en stærk tilstedeværelse.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • Peter Theibel, international konsulent i Danske Arkitektvirksomheder, tlf. +45 32 83 05 10
  • Henrik Garver, adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, tlf. +45 40 82 43 38
  • Henriette Thuen, afdelingschef i Dansk Byggeri, tlf. +45 40 98 41 30

Se endvidere den vedhæftede analyse

Export Profile 2014 (på engelsk)