PM: Rådgivere kan professionalisere og effektivisere byggesagsbehandlingen

Lang byggesagsbehandlingstid har negative konsekvenser for byggebranchen og er med til at bremse væksten i byggeriet mener Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.

10. november 2014

Derfor er FRI positive over for, tiltagene i regeringens byggepolitiske strategi, hvor de lægger op til at oprette nye centrale enheder og skære byggesagsbehandlingen ned til en tredjedel.

”Når det i dag kan tage langt over et år at få en byggetilladelse, er det indlysende, det går ud over væksten i branchen.  Derfor er vi glade for forslaget om en øvre grænse for, hvor lang tid en byggesag må tage. Der er et stærkt behov for at professionalisere byggesagsbehandlingen. Centrale byggesagsenheder er en god ide. Men en endnu mere effektiv løsning kunne være at overlade opgaverne til virksomheder, der allerede i dag har de kompetencer. Det kunne f.eks. være at hvis der er en professionel rådgiver inde over projektet, så er det ikke nødvendigt med en kommunal byggeteknisk sagsbehandling, som typisk er det, der tager længst tid,” siger Henrik Garver, administrerende direktør i FRI.

Samtidig vil vi også arbejde for, at borgere og virksomheder fremover kan ansøge digitalt om en byggetilladelse.