To Studerer Tegning2

PM: Vækstinitiativer vil skabe mere produktivitet i byggeri og anlæg

Certificeringsordning af den tekniske byggesagsbehandling og større konkurrence om landinspektøropgaverne vil skabe mere produktivitet i byggeriet.

Som en del af de 100 vækstinitiativer, regeringen i dag har fremlagt i forbindelse med planen ”Vækst og Udvikling i hele Danmark”, ønsker regeringen at privatisere den tekniske byggesagsbehandling i form af en certificeringsordning. Hovedårsagen til privatiseringen er et ønske om mere effektivt og produktivt byggeri. Lange sagsbehandlingstider, forskellige tolkninger af bygningsreglementets krav i hver enkelt kommune og stop-go-forløb, der er årsag til sene projektændringer, giver forsinkelser i byggeriet og dermed store samfundstab. Det er en barriere for vækst og produktivitet, mener regeringen.

”I FRI synes vi, det er en god idé med en privatisering og certificeringsordning af den tekniske byggesagsbehandling. Men det er ikke privatiseringen i sig selv, der gør det. – En certificeringsordning, hvor certificerede virksomheder selv skal indestå for, at bygningsreglementets regler vedrørende tekniske forhold er overholdt ved det konkrete byggeri, vil betyde en mere ensartet og effektiv sagsbehandling. Og det er godt, fordi den enkelte rådgivervirksomhed således i fremtiden vil kunne tilrettelægge sin proces mere effektivt og dermed skabe større værdi for bygherren og sig selv,” siger Henrik Garver, administrerende direktør i FRI.

Også afskaffelsen af ejerskabsrestriktioner for landinspektørselskaber – så matrikulære opgaver også kan udføres af beskikkede landinspektører, hvis de er ansat i andre firmaer end landinspektørselskaber – hilser FRI velkommen.

”Det vil gøre det billigere at bygge og skabe bedre sammenhæng i de matrikulære opgaver omkring byplanlægning og store infrastrukturprojekter, når landinspektørvirksomhedernes monopol på matrikulære opgaver ophæves. Det bør ikke være afgørende, hvor landinspektøren er ansat, men om vedkommende har den rette uddannelse og de rigtige kvalifikationer, og om virksomheden, som landinspektøren er ansat i, er uvildig i forhold til opgaven samt har et kvalitetssikringssystem, der understøtter, at opgaven kan løses korrekt,” siger Henrik Garver, der er sikker på, at det betyder, at konkurrencen på de matrikulære opgaver nu vil blive styrket.