To Studerer Tegning2

Pressemeddelelse: Afskaf eneretten og få uvildighed og mere konkurrence

En afskaffelse af ejerskabsrestriktionerne for landinspektørvirksomheder vil hverken dræbe det lokale initiativ eller uvildigheden, som Dansk Folkeparti og landinspektør Svend Smedegaard advarer imod.

Det vil gøre det billigere at bygge og skabe bedre sammenhæng i de matrikulære opgaver omkring byplanlægning og store infrastrukturprojekter, når landinspektørvirksomhedernes monopol på matrikulære opgaver ophæves. I dag er det kun landinspektører ansat i landinspektørfirmaerne ejet af landinspektører, der må løse matrikulære opgaver. Er landinspektøren derimod ansat i et rådgivende ingeniørfirma, kan opmålingerne ikke bruges.

”Det bør ikke være afgørende hvor landinspektøren er ansat, men om vedkommende har den rette uddannelse og de rigtige kvalifikationer, og om virksomheden landinspektøren er ansat i er uvildig i forhold til opgaven samt har et kvalitetssikringssystem, der understøtter at opgaven kan løses korrekt. Så enkelt er det. Vi kan derudover se, at de nuværende regler, hvor landinspektørbranchen har monopol på de matrikulære opgaver, medfører en for ringe konkurrence på en række andre opgaver, som ikke er omfattet af eneretten, fordi bygherre fejlagtigt tror, at de er det” siger administrerende direktør i FRI, Henrik Garver.

Han har meget svært ved at se, hvorfor en afskaffelse af ejerskabsrestriktionerne for landinspektørvirksomheder vil dræbe ”det lokale initiativ” eller uvildigheden inden for landinspektøropgaver, forudsat at netop krav om uvildig fastholdes som en forudsætning. Dog ser Henrik Garver at det er naturligt, at opgaverne i højere grad lander hos de rådgivende ingeniørvirksomheder.

”Uvildigheden er grundsubstansen i det arbejde som de rådgivende ingeniørfirmaer, der er medlemmer af FRI, udfører. Eneretten er en dybt uhensigtsmæssigt og utidssvarende regel, der er med til at fordyre byggeriet og begrænse konkurrencen, ud fra begrundelser, der ikke holder vand i dag. Der foregår i dag en konsolidering i landinspektørbranchen, og det styrker hverken konkurrencen eller uvildigheden. Men øger tværtimod risikoen for at få virksomheder styrer markedet.  At give mulighed for at flere virksomheder kan byde ind på opgaverne giver bedre konkurrence, til gavn for forbrugerne. Og for de rådgivende ingeniørvirksomheder bliver det muligt at trække på kompetencer inden for matrikulære opgaver, når de konkurrerer i udlandet. Det styrker væksten i Danmark”, siger Henrik Garver, der heller ikke bekymrer sig om, at det lokale initiativ vil blive dræbt, som landinspektør Svend Smedegaard fremfører – snarere tværtimod.

”Rådgivende ingeniører arbejder i høj grad lokalt, på lokale projekter, men kan samtidig trække på viden fra store organisationer hvor det er nødvendigt. Det giver en stærk kombination af viden om lokale forhold og indsigt udefra, som kun vil skabe bedre resultater,” slutter Henrik Garver.