PM: Energiforliget sætter skub i energirenovering og -effektivisering

Med det nye energiforlig bliver der sat fokus på energirenovering og en effektivisering af energispareindsatsen. Tiltag, som Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) længe har efterlyst.

23. marts 2012

"Generelt har vi kun ros til overs for det nye energiforlig. Det balancerer godt imellem nogle meget ambitiøse mål, der vil gøre Danmark førende på flere områder, samtidig med at der tages hensyn til erhvervslivets konkurrenceevne," udtaler Henrik Garver, der er direktør i FRI.

Henrik Garver fremhæver især to elementer i forliget, der vil løfte Danmarks energipolitik og klimaindsats i fremtiden:

"Først og fremmest tages der et vigtigt skridt i forligets fokus på energirenovering af bygninger. Der skal udarbejdes en samlet strategi for energirenovering af den eksisterende bygningsmasse samt en energisparepakke, der skal fremme energibesparelser i private lejeboliger, herunder nye regler for huslejeændringer og råderet for lejere. Begge dele har været på FRI's ønskeliste længe, udtaler Henrik Garver.

"I det nye forlig lægges der endvidere vægt på, at energispareindsatsen skal konkurrenceudsættes, og at den skal foregå omkostningseffektiv. Det tolker vi som et tegn på, at der ikke må udføres gratis og konkurrenceforvridende rådgivning fra energiselskabernes side - en praksis, der sidste år lagde beslag på næsten halvdelen af forbrugernes energisparetilskud. Nu lægges der op til, at alle pengene bruges direkte til tilskud, og det vil gavne forbrugerne og energispareindsatsen," siger Henrik Garver.

"Nu ser vi i FRI frem til at blive inddraget i forhandlingerne om udmøntningen af energispareaftalen mellem energiselskaberne og Energistyrelsen, således at der sikres åben reel konkurrence og gennemsigtighed for forbrugerne," slutter Henrik Garver.