Pressemeddelelse: FRI udgiver vejledning om arbejdsmiljø i byggeproces

Har du styr på ansvarsfordelingen på din byggeplads? Med udgivelsen ”Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen” giver Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, et overblik over, hvordan projekterende og rådgivere opfylder deres forpligtelser i forhold til Arbejdstilsynets love og regler.

5. oktober 2011

Et byggeri er en kompliceret størrelse med mange aktører og potentielle farlige situationer. Det stiller store krav til planlægning og sikring af arbejdsmiljøet under byggeprocessen. Dermed er der særlige krav til de projekterende allerede i planlægnings- og projekteringsfasen.

"Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen" er en vejledning i, hvordan projekterende og rådgivere kan overholde deres forpligtelser i forhold til Arbejdstilsynets regler og bekendtgørelser om bl.a. bygherrerådgivere og projekterendes ansvar i bygge- og anlægsprojekter.

I vejledningen beskrives krav til de forskellige aktører i forhold til arbejdsmiljølovgivningen. Vejledningen gennemgår pligterne løbende gennem byggeriets tilblivelse fra idé til projektering og udførelse, og forholder sig også til byggeriets størrelse. Vejledningen rummer udover de formelle krav også gode råd til praktisk sikring af godt af arbejdsmiljø, eksempelvis anbefalinger til udbudsmaterialet, til mønsterarbejdsplads etc.

"Vejledningen gennemgår nøgternt og lettilgængeligt de krav til arbejdsmiljøet, som projekterende og rådgivere skal forholde sig til, Der er sat fokus på koordinering mellem de forskellige aktører, for at vi i fællesskab bedre undgår ulykker og nærved-ulykker" siger Preben Boock, chefkonsulent i FRI.

Download vejledning


- eller man kan sende en mail til fri@frinet.dk og bestille trykte eksemplarer til 100 kr. pr. stk. ekskl. moms og forsendelse.