Pressedemeddelelse: 7 org. foreslår ny plan for energibesparelser

En markedsplads for energibesparelser og en energisparefond er vejen til at sætte skub i energibesparelserne. Det foreslår syv medlemmer af Klima- og Energiministerens Koordinationsudvalg i et forslag til ny organisering af energispareindsatsen

20. februar 2009

Et flertal af medlemmerne i Klima- og Energiministerens Koordinationsudvalg for energibesparelser foreslår nu en ændret organisering af den fremtidige energispareindsats. Det sker som konsekvens af den evaluering af den hidtidige energispareindsats, som for nylig blev offentliggjort, og som viste, at de hidtidige virkemidler ikke vil være tilstrækkelige, hvis Folketingets nye ambitiøse målsætninger på energispareområdet skal opnås.

Det centrale i forslaget fra de syv organisationer, der står bag forslaget, er, at der skal skabes øget konkurrence og gennemsigtighed i energispareindsatsen ved anvendelsen af de midler, som i dag opkræves hos forbrugerne til at fremme energibesparelser. Situationen i dag er, at det alene er el-, naturgas- og fjernvarmeselskaberne, der har adgang til at omsætte de opkrævede midler til energibesparelser.

Der opkræves i dag cirka 300 mio. kr. hos forbrugerne til at realisere energibesparelser og i forbindelse med de mere ambitiøse målsætninger, som Folketinget har besluttet, vil der skulle opkræves yderligere midler hos forbrugerne.

Forslaget fra de syv organisationer indebærer, at en del af de fremtidige energibesparelser skal realiseres via en markedsplads og en energisparefond. Organisationerne forventer, at den ændrede organisering vil få langt flere aktører på banen og dermed sikre en mere effektiv udnyttelse af energisparemidlerne

De 7 organisationer er følgende:

 • Foreningen af Rådgivende Ingeniører
 • Dansk Byggeri
 • Energi- og olieforum
 • Energitjenesten
 • Elsparefonden
 • Forbrugerrådet
 • Tekniq.

Organisationernes forslag til organisering af den fremtidige energispareindsats er sendt til Klima- og Energiministeren samt de energipolitiske ordførere.

Yderligere kommentarer kan fås ved henvendelse til:

 • Direktør Henrik Graver, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (4082 4338)
 • Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri (2028 5264)
 • Direktør Peter Stigsgaard, Energi- og olieforum (2023 4723)
 • Marianne Bender, Energitjenesten (2121 3288)
 • Direktør Göran Wilke, Elsparefonden (2120 6568)
 • Martin Salamon, Forbrugerrådet: (4194 7903)
 • Direktør Niels Jørgen Hansen, Tekniq (4074 4350)