Høringer

FRI bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar i forbindelse med lovforslag, ændringer af love og bekendtgørelser. Aktive høringer som FRI's medlemmer kan komme med kommentarer til er listet herunder.

Afsendte høringssvar kan findes her.

Høring: Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser

23. november 2017

Beredskabsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser i høring.

Høring: Bekendtgørelse om små fyringsanlæg til fast brændsel

22. november 2017

Miljøstyrelsen har sendt udkast til ny brændeovnsbekendtgørelse i offentlig høring. Bekendtgørelsen omhandler bl.a. halmfyringsanlæg og regler for luftforurening.

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger er trådt i kraft

11. september 2017

Energistyrelsen sendte før sommerferien 2017 ændringsforslag til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger i høring. Høringsperioden er nu slut, og bekendtgørelse nr. 1027 af 29. august 2017 om energimærkning af bygninger e...

Høringssvar: Krav om VE ved ombygning eller nybyg

14. november 2014

Energistyrelsen har udsendt høring om bygningsreglementet, der vil kræve en andel af vedvarende energi ved nybyg og væsentlige renoveringer. Læs FRI´s høringssvar