Høringer

FRI bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar i forbindelse med lovforslag, ændringer af love og bekendtgørelser. Aktive høringer som FRI's medlemmer kan komme med kommentarer til er listet herunder.

Afsendte høringssvar kan findes her.

Høringer: Vejledninger om byvækst, produktion og detailhandel

29. juni 2017

Erhvervsstyrelsen har sendt tre vejledninger i høring. Vejledningerne omhandler, hvordan kommuner skal forholde sig, herunder opgøre behovet, når de ønsker at udlægge områder til henholdsvis byområder, produktion eller detailha...

Høring: Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

22. juni 2017

Energistyrelsen har sendt ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygning i høring. Ændringsforslagene har til formål at lette administrative og økonomiske byrder for danske bygningsejere i forbindelse med energimærkning...

Høringssvar: Krav om VE ved ombygning eller nybyg

14. november 2014

Energistyrelsen har udsendt høring om bygningsreglementet, der vil kræve en andel af vedvarende energi ved nybyg og væsentlige renoveringer. Læs FRI´s høringssvar