Høringer

FRI bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar i forbindelse med lovforslag, ændringer af love og bekendtgørelser. Aktive høringer som FRI's medlemmer kan komme med kommentarer til er listet herunder.

Afsendte høringssvar kan findes her.

Høringer: Ændring af to bekendtgørelser om energimærkning

19. april 2018

Energistyrelsen har sendt udkast til ændring af to bekendtgørelser om energimærkning af bygninger og håndbog for Energikonsulenter i høring.

Høring: Forslag til nyt beskrivelsesværktøj fra Molio

17. april 2018

Molio ønsker at omlægge beskrivelsesværktøjets struktur og har derfor sendt et nyt forslag i høring. Ændringerne har til formål at afspejle brugernes behov og arbejdssituation. Værktøjet er bredt udbredt hos FRI’s medlemmer så ...

Høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)

11. april 2018

TBST har udsendt forslag til ændring af Bygningsreglementet. For rådgivere finder vi de væsentligste ændringer i afsnittet vedrørende energi – transmissionstab, tæthed af klimaskærm og Bygningsklasse 2020. Der er også ændringer...

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger er trådt i kraft

11. september 2017

Energistyrelsen sendte før sommerferien 2017 ændringsforslag til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger i høring. Høringsperioden er nu slut, og bekendtgørelse nr. 1027 af 29. august 2017 om energimærkning af bygninger e...