Høringer

FRI bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar i forbindelse med lovforslag, ændringer af love og bekendtgørelser. Aktive høringer som FRI's medlemmer kan komme med kommentarer til er listet herunder.

Afsendte høringssvar kan findes her.

Høring: Lov om ændring af byggeloven

09. juli 2019

Transport- og Boligministeriet har sendt udkast til lovforslag om ændring af byggeloven i offentlig høring.

Høring: Dokumentationskrav i BR18 – FRI-værktøj i høring

02. maj 2019

FRI har udarbejdet et udkast til, hvad dokumentationskravet i BR18 skal bestå af.

BR-vejledninger til kommentering: Konstruktioner og legepladser

21. juni 2018

FRI har fået tilsendt yderligere to BR 18-vejledninger til en kommentarrunde. Der er ikke tale om en egentlig høring, men det er en chance for FRI til at komme med kommentarer og input til vejledningerne.