Høringer

FRI bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar i forbindelse med lovforslag, ændringer af love og bekendtgørelser. Aktive høringer som FRI's medlemmer kan komme med kommentarer til er listet herunder.

Afsendte høringssvar kan findes her.

Høring: Helt nyt Bygningsreglement og certificeringsordning

10. maj 2017

Det nye BR18 og den certificeringsordning, der skal erstatte kommunernes tekniske byggesagsbehandling, er sendt i høring. Der er tale om store ændringer, hvor bl.a. Bygningsreglementet brydes om, så de tekniske kapitler bliver ...

Høringssvar: Krav om VE ved ombygning eller nybyg

14. november 2014

Energistyrelsen har udsendt høring om bygningsreglementet, der vil kræve en andel af vedvarende energi ved nybyg og væsentlige renoveringer. Læs FRI´s høringssvar