Høringer

FRI bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar i forbindelse med lovforslag, ændringer af love og bekendtgørelser. Aktive høringer som FRI's medlemmer kan komme med kommentarer til er listet herunder.

Afsendte høringssvar kan findes her.

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger er trådt i kraft

11. september 2017

Energistyrelsen sendte før sommerferien 2017 ændringsforslag til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger i høring. Høringsperioden er nu slut, og bekendtgørelse nr. 1027 af 29. august 2017 om energimærkning af bygninger e...

Høring: Gassikkerhedsloven

11. september 2017

Sikkerhedsstyrelsens lovforslag har til formål at modernisere og forenkle den gældende lov om gasinstallationer og gasmateriel for at gøre det nemmere at drive virksomhed i Danmark.

Høring: Certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

11. september 2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til en ændringsbekendtgørelse, der indfører en række ændringer i bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Høringssvar: Krav om VE ved ombygning eller nybyg

14. november 2014

Energistyrelsen har udsendt høring om bygningsreglementet, der vil kræve en andel af vedvarende energi ved nybyg og væsentlige renoveringer. Læs FRI´s høringssvar